Technic Gravure Language
การพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก ระบบกราเวียร์

Gravure Printing

ระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ คือระบบการพิมพ์แบบล่องลึกซึ่งอาศัยแรงกดจากลูกยางขนาดใหญ่ กดด้วยน้ำหนักที่พอเหมาะ ซึ่งจุดที่ขั้นระหว่างลูกยางและบล็อคลูกเหล็กก็คือฟิล์ม

กระบวนการพิมพ์ภาพจะเกิดขึ้นได้

จะต้องมีการนำบล็อคแม่พิมพ์หรือลูกเหล็กรูปทรงกระบอก มาผ่านกระบวนการเจาะผิวหรือที่เรียกว่า เจาะล่องลึก ซึ่งวิธีการเจาะมีด้วยกันสองแบบ คือ แบบน้ำยากัด ข้อดีคือ ต้นทุนไม่สูงมากนักและแบบใช้เข็มเจาะ ข้อดีคือ ได้ภาพที่คมชัดแต่ก็ต้องแลกกับต้นทุนที่สูงขึ้น

การถ่ายเทสีลงบนฟิล์ม

บล็อคแม่พิมพ์จะผ่านกระบวนการเจาะที่ผิว เป็นบ่อเล็กๆ บ่อเหล่านี้จะทำหน้าที่กักเก็บสี โดยสีจะถูกเตรียมไว้ในอ่างสีขนาดใหญ่ จากนั้นบล็อคแม่พิมพ์จะถูกจุ่มลงในอ่างสี หลังจากนั้นเครื่องจักรจะทำการหมุนบล็อคแม่พิมพ์ ซึ่งสีจะติดมากับผิวแม่พิมพ์จนกระทั่งพบกับใบมีด ซึ่งจะทำหน้าที่ปาดหมึกส่วนเกินออก จะเหลือสีไว้เฉพาะในบ่อหมึกเท่านั้น ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือ การกดทับฟิล์มด้วยลูกยางเพื่อให้ฟิล์มสัมผัสกับบล็อคและเกิดการถ่ายเทสีเกิดเป็นภาพในที่สุด

สิ่งที่สำคัญ

ที่ไม่ควรละเลยในการพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ คือ ความสัมพันธ์กันระหว่างความเร็วของเครื่องจักรและความหนืดของสี หากสีมีความหนืดน้อยหรือสีเหลว การถ่ายเทสีจากการกดทับของลูกยางอาจถ่ายเทได้ไม่ดี ซึ่งปัญหาที่ตามมา คือ สีบางส่วนอาจขาดหายได้หรือทำให้ภาพที่ได้อาจผิดเพี้ยน